ΕΤΙΚΕΤΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ"

Τριάντα επτά ιδιωτικές επενδύσεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα LEADER

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση τριανταεπτά (37) ιδιωτικών επενδύσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα LEADER. Οι επενδυτές θα προσκληθούν να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις. Το πρόγραμμα ιδιωτικών επενδύσεων ανέρχεται στο ποσό των 3.694.429,28 ευρώ, το οποίο καλύπτει όλες τις επενδυτικές προτάσεις. Σημειώνουμε την επιπλέον δέσμευση των 600.000 ευρώ που ενέκρινε ο τέως Υπουργός Γεωργίας και τωρινός Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μάκης Βορίδης, τον οποίο δημόσια ευχαριστούμε για την ιδιαίτερη προσοχή που επιφύλαξε για τον