ΕΤΙΚΕΤΑ "ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ"

Προκήρυξη θέσης παιδιάτρου στο Νοσοκομείο της Σάμου

Το  Υπουργείο Υγείας και η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου ανακοινώνει για το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ¨Άγιος Παντελεήμων,  την έγκριση προκήρυξης μιας (1)  μόνιμης  θέσεως  ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ως εξής  : Μία (01) θέση Παιδιατρικής , με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Σάμου  (www.nosokomeiosamou.gov.gr ) όπου είναι αναρτημένη η προκήρυξη με αριθμό πρωτ. 3302/05-03-2024 με ΑΔΑ: 67ΚΛ46907Ξ-Δ63 και

Προκήρυξη για θέση παιδιάτρου στο Νοσοκομείο Σάμου

¨Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» με ιατρικό προσωπικό¨.   Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσληψη επικουρικού ιατρού, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του, της κάτωθι ειδικότητας : Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1   Όποιοι ιατροί ενδιαφέρονται αρκεί να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στον κατάλογο επικουρικών ιατρών που τηρείται στη 2η ΥΠΕ