ΕΤΙΚΕΤΑ "ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ"

«Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας» από την Π.Υ Σάμου

ΣΧΕΤ: «Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. για την 21-07-2022» 1. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο 21-07-2022 προβλέπεται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία κινδύνου 4) τόσο για την Π/Ε Σάμου – Ικαρίας – Φούρνων. Για τον λόγο αυτό τίθεται σε εφαρμογή το δεύτερο Στάδιο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σάμου. 2. Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε