ΕΤΙΚΕΤΑ "ΕΡΓΑ"

Έργα για το νησί της Σάμου

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου σε συνέχεια των προσκλήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, αξιολόγησε και ιεράρχησε τα αιτήματα και τις υφιστάμενες ανάγκες και υπέβαλλε τις εξής προτάσεις προς  χρηματοδότηση : Αναβάθμιση – κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ανατολικής Σάμου ¨  συνολικού προϋπολογισμού, 600.000,00 ευρώ . Η πράξη περιλαμβάνει τα εξής Υποέργα : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Επισκευή –Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ανατολικής Σάμου προϋπολογισμού,  355.000,00 και ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Κατασκευή γηπέδου