ΕΤΙΚΕΤΑ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ"

Νέα προγράμματα κατάρτισης εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2022”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε σήμερα την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2022 των παρακάτω προγραμμάτων καταρτίσεως στελεχών επιχειρήσεων: (1) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ       ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ       ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ συνολικής δημόσιας δαπάνης 676.090€.   (2) ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ       ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ συνολικής δημόσιας δαπάνης 308.910€.   Εκ του Γραφείου

Εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Β. Αιγαίου μελέτες για την αναβάθμιση των Νοσοκομείων Σάμου και Ικαρίας

Υπεγράφη σήμερα  μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου  και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου : Προγραμματική Σύμβαση  του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει με το άρθρο 8 του ν.4071/2012 και το άρθρο 179 του ν.4555/2018  για την Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βορείου Αιγαίου» με τίτλο “Ωρίμανση  μελετών για έργα που αφορούν σε επέκταση, αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών Πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς και δέσμευση υλοποίηση