ΕΤΙΚΕΤΑ "ΕΞΟΦΛΗΣΗ"

Στην αποπληρωμή των οφειλών που κληρονόμησε, προχωρά ο Δήμος Ανατολικής Σάμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Tην 01 Σεπτεμβρίου 2019, με την κατάργηση του Καλλικρατικού Δήμου Σάμου ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ανέλαβε την υποχρέωση αποπληρωμής υποχρεώσεων τρίτων (παλαιών οφειλών του ενιαίου Δήμου Σάμου), ύψους 785.539,65 €, το οποίο αντιστοιχούσε στο 62,20% του συνολικού ύψους των απαιτήσεων, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι ο νέος Δήμος ξεκίνησε με «κληρονομιά» το παραπάνω χρέος. Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, αμέσως κατέστη σαφές ότι θα