ΕΤΙΚΕΤΑ "ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ"

 Επιστολή διαμαρτυρίας της ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ  προς το Δήμο Ανατολικής Σάμου 

ΠΡΟΣ Δήμο Ανατολικής Σάμου 1.                       Δήμαρχο κ. Γεώργιο Στάντζο 2.                       Γεν. Γραμματέα κ. Δημ. Βασιλειά Κύριε Δήμαρχε Κύριε Γενικέ  Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ είναι η συνδικαλιστική οργάνωση  των Μηχανικών Δημοσίων υπαλλήλων και  έχει  μέλη της το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών που εργάζονται στο Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ του Νομού Σάμου (Σάμος και Ικαρία). Είναι μέλος της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ που εκφράζει τους 8000 μηχανικούς που εργάζονται στο Δημόσιο τομέα σε όλη τη χώρα.

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Σάμου για την υποβάθμιση μηχανικού στο Δήμο Αν. Σάμου

ΠΡΟΣ Δήμο Ανατολικής Σάμου 1. Δήμαρχο κ. Γεώργιο Στάντζο 2. Γεν. Γραμματέα κ. Δημ. Βασιλειά Κύριε Δήμαρχε Κύριε Γενικέ Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ είναι η συνδικαλιστική οργάνωση των Μηχανικών Δημοσίων υπαλλήλων και έχει μέλη της το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών που εργάζονται στο Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ του Νομού Σάμου (Σάμος και Ικαρία). Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ που εκφράζει τους 8000 μηχανικούς που εργάζονται στο Δημόσιο τομέα σε όλη

Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες της ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ

Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ είναι η συνδικαλιστική οργάνωση  των Μηχανικών Δημοσίων υπαλλήλων και  έχει ως μέλη της το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών που εργάζονται στο δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ του Νομού Σάμου (Σάμος και Ικαρία). Μεταξύ των σκοπών  της καταστατικής λειτουργίας της είναι αφενός μεν η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της, η βελτίωση των όρων εργασίας καθώς και των συνθηκών ζωής τους και αφετέρου η