ΕΤΙΚΕΤΑ "ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ"

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικογένειες καθώς και οι  μονογονεϊκές οικογένειες εκ των οποίων κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές επί διετίας και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4,700€. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Εκκαθαριστικό σημείωμα και δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019. Εκτύπωση εικόνας αποδοχών, εφόσον υπάρχει. Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας ή ΕΛΤΑ, όπου αναγράφεται ο αριθμός

Εως τις 15 Μαΐου οι αιτήσεις στα ΚΕΠ για εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών  περιοχών, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ  2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 779/Β΄/2020 η κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ και του αντίστοιχου εντύπου της που διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ». Με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης  σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οι αρμόδιες