ΕΤΙΚΕΤΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης οχημάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ:  Δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης οχημάτων   Γίνεται γνωστό ότι με την Υπουργική Απόφαση 59388/940/09-12-2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5407/Β/2020 , καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου συνεργείων και λοιπών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων. Η  δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου αποσκοπεί στη δυνατότητα κεντρικής εποπτείας  ελέγχου και υποστήριξης των εγκαταστάσεων , καθώς και τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων και σχετικών ελέγχων. Η καταγραφή