ΕΤΙΚΕΤΑ "ΔΙΑΤΑΞΗ"

Νέα πυροσβεστική διάταξη για λήψη μέτρων προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών

Έκδοση της 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.   Στο πλαίσιο αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου πυροπροστασίας και την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ αριθμ. 15005 οικ. Φ.700.9 με αριθμό 1923, τεύχος Β’, της 13.5.2021 με θέμα : Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους».   Μεταξύ των ρυθμίσεων της 9/2021