ΕΤΙΚΕΤΑ "ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΑΜΟΥ"

Για τον Αυτοδιοικητικό Ανασχηματισμό(;) της Σάμου

Η διοικητική μεταρρύθμιση του«Καλλικράτη» (2010), που μεταξύ άλλων αποσκοπούσε στην εξοικονόμηση πόρων σε βάρος της εύρυθμης και δημοκρατικής λειτουργίας των δήμων, διαπνεόταν από την αρχή «ένα νησί, ένας δήμος». Η αρχή αυτή καιη αρχιτεκτονική προχειρότητα του «Καλλικράτη» με τις αβλεψίες και αστοχίες του σε συνδυασμό με τα οκτώ χρόνια μνημονίων, επέφεραν ολέθριες συνέπειες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ο συγκεντρωτισμός του «Καλλικράτη»,σε συνδυασμό με τις συντηρητικές αυτοδιοικητικέςπολιτικές,μετέτρεψε τους δήμους σε μικρογραφίες της κεντρικής εξουσίας, όπου οι λίγοι αποφασίζουν για χάρη των πολλών. Η φωνή του δημότη της κοινότητας σίγησε, τα μικρά τοπικά συμβούλια υποβαθμίστηκαν, η συμμετοχική δομή εξασθένισε, ενώ οι δραματικές μειώσεις πόρων, η υποστελέχωση υπηρεσιών και ηαναποτελεσματική δημαρχοκεντρικήδιοίκηση παρόπλισαν και απαξίωσαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση….