ΕΤΙΚΕΤΑ "ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ"

Διαμαρτυρία των εργαζομένων του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου

Οι εργαζόμενοι του ΚΥ Καρλοβασίου Σάμου εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την μετακίνηση του μοναδικού παιδιάτρου και συγχρόνως Διευθυντή του ΚΥ Καρλοβασίου στο Γ. Νοσοκομείο Σάμου για κάλυψη επιτακτικών αναγκών, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. ΔΑΑΔ/57281 της 17-10-2019 σχετικής απόφασης της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ, γεγονός που οδήγησε σε παραίτηση τον μοναδικό παιδίατρο της ΠΦΥ στο νησί. Είναι γνωστό, ότι οι επιτακτικές ανάγκες του Γ. Νοσοκομείου Σάμου υφίστανται και υπάρχουν