ΕΤΙΚΕΤΑ "ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ"

Τρία εναλλακτικά σενάρια για την ανάπτυξη του συστήματος κινητικότητας από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου σε διαβούλευση

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Σάμου, η ομάδα έργου προχώρησε στη διαμόρφωση τριών εναλλακτικών σεναρίων για την ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της πόλης. Για τη διαμόρφωσή τους προχώρησε σε εκτεταμένη συλλογή δεδομένων για την ανάλυση των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας της πόλης και αξιολόγησε τις ανάγκες και τα προβλήματα του συστήματος που επισημάνθηκαν κατά της διάρκεια της 1ης και 2ης θεματικής διαβούλευσης από το δίκτυο εμπλεκομένων

Ενημέρωση για το τεχνικό πρόγραμμα 2020 που αφορά στην Ανατολική Σάμο

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος 2020 & του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και σε συνέχεια των ήδη καθιερωμένων συναντήσεων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη αποτελούμενη από τους Προέδρους των Κοινοτήτων των Δ.Ε. Βαθέος και Πυθαγορείου, τους Διευθυντές των Υπηρεσιών και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Η ενημέρωση αφορούσε έργα που έχουν ενταχθεί και πρόκειται να υλοποιηθούν στις Κοινότητες. Επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων ενημερώθηκαν σχετικά με τα