ΕΤΙΚΕΤΑ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ"

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας στο Δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και με γνώμονα την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε τοπικό επίπεδο, συγκρότησε  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, ως συμβουλευτικό, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όργανο. Στις 12-07-2021 συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας με σκοπό την ενημέρωση των μελών για το πλαίσιο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες της καθώς και το σχεδιασμό δράσεων και εκδηλώσεων. Η Δημοτική Επιτροπή