ΕΤΙΚΕΤΑ "ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΠ"

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2018/2019

Σχετ. : α) Η αριθ. Δ12α/Φ.11/ΓΠ46292/1320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3933/Β΄/2018) (ΑΔΑ: 7Δ3Ο465Θ1Ω-ΚΥΡ) β) Η αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 (ΦΕΚ 410/05 τ.Β) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. περί καθορισμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους ,που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών».   Α. Δικαιούχοι-Συγκοινωνιακά μέσα μετακίνησης Σύμφωνα με το άρθρο 1 της α) ανωτέρω σχετικής απόφασης για το έτος 2018/2019, χορηγείται Δελτίο  Μετακίνησης στα Άτομα με Αναπηρίες: Ελληνικής υπηκοότητας, υπηκόους των Κρατών-Μελών

Ως τις 30 Νοεμβρίου η χορήγηση δελτίων μετακίνησης των ΑΜΕΑ από τα Κ.Ε.Π

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2017-2018 από 25/10-30/11/2017   Α. Δικαιούχοι-Συγκοινωνιακά μέσα μετακίνησης Σύμφωνα με το άρθρο 1 της α) ανωτέρω σχετικής απόφασης για το έτος 2017, χορηγείται Δελτίο  Μετακίνησης στα Άτομα με Αναπηρίες: – Ελληνικής υπηκοότητας, – υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., – υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, -αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,