ΕΤΙΚΕΤΑ "ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ"

Ως τις 20 Νοέμβρη κλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της Ανατολικής Σάμου με απόφαση Δημάρχου

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΩΔΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ.   ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ     Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Άρθρου 58, «Αρμοδιότητες του Δημάρχου»,του Ν. 3852/2010, , Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α’/2010), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τις διατάξεις του Άρθρου 94, «Πρόσθετες Αρμοδιότητες Δήμων», του