ΕΤΙΚΕΤΑ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ"

Πρόσκληση 6 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για βελτίωση της ποιότητας νερού

Με απόφαση της περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνας Καλογήρου, ενεργοποιείται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» πρόσκληση που αφορά έργα αξιοποίησης επιφανειακών και θαλασσίων υδάτων για χρήση ή για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ και δικαιούχοι είναι η Περιφέρεια, οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Τα έργα που μπορούν