ΕΤΙΚΕΤΑ "ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ"

Επισημάνσεις του κ. Βασίλη Βασιλείου (πολιτικού μηχανικού) σε Στάντζο, Κατρακάζο, Σίμο

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ τους Κους, Γ. Στάντζο, Ν. Κατρακάζο, Α. Σίμο, Αγαπητοί φίλοι, μετά τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών και τις κινήσεις που παρακολουθούμε, προκειμένου να εξασφαλισθεί μια ισχνή πλειοψηφία, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Για την Σάμο η τελευταία πενταετία ήταν χαμένη λόγω ανυπαρξίας Δημάρχου, και συσσώρευσε πάρα πολλά χρέη λόγω κακής διαχείρισης. Επομένως το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει να αντιμετωπίσει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Ο βιαστικός