ΕΤΙΚΕΤΑ "ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ"

Παράταση της αντιπυρικής περιόδου έως τις 15 Νοεμβρίου

Μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, υπογράφηκε από τον Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Υποστράτηγο Π.Σ. Κωνσταντίνο Θεοφιλόπουλο, Απόφαση για την επέκταση του χρονικού ορίου απαγόρευσης χρήσης πυρός έως και 15-11-2023, στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της 9/2021 Πυροσβεστικής διάταξης, για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης

Σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Π.Π., Χρήστο Στυλιανίδη

ΘΕΜΑ : Σύσκεψη του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με θέμα την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου Την Σάββατο 6 Μαΐου 2023 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Π.Ε. Σάμου, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ.Χρήστου Στυλιανίδη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Νήσου Σάμου με θέμα την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2023. Ο Υπουργός θα

Προετοιμασίες για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο

  Ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος, από την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 έως την Κυριακή 02 Απριλίου 2023, επισκέφτηκε τα νησιά Λέσβο – Χίο, μαζί με τον Περιφερειακό Διοικητή Βορείου Αιγαίου, Αρχιπύραρχο Παναγιώτη Κυπριωτέλλη. Κατά την διάρκεια της παραμονής του, συναντήθηκε  με  τους Δημάρχους των νησιών, εκπροσώπους Σωμάτων Ασφαλείας και λοιπών Φορέων, Εθελοντικές Ομάδες, καθώς και με το σύνολο του προσωπικού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

Παρατείνεται ως τις 15 Νοεμβρίου η αντιπυρική περίοδος

Μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, υπογράφηκε από τον Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Αρχιπύραρχο Κωνσταντίνο Δαδούδη, Απόφαση για την επέκταση απαγόρευσης χρήσης πυρός έως και 15-11-2022, στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της 9/2021 Πυροσβεστικής διάταξης, για τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.     Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ          

Ισχυρή σύσταση της Π.Υ έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου

Η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει ακόμη. Το τελευταίο χρονικό διάστημα εκδηλώνονται καθημερινά αρκετές δασικές και αγροτοδασικές πυρκαγιές, κυρίως κατά την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών. Μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί 320 πυρκαγιές κυρίως σε αγροτοδασικές εκτάσεις, ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τόπους, διευκολύνουν την εξάπλωσή τους. Με πρώτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς και τη μείωση του αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου και τον περιορισμό των καμένων εκτάσεων:  

Από 1η Μαΐου ξεκινά η αντιπυρική περίοδος

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Σάμου, υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας ξεκινάει επίσημα την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου. Απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους συμπολίτες μας: Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης

Από την 1η Μαΐου η νέα αντιπυρική περίοδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Σάμου σας πληροφορεί ότι από την Κυριακή 1 Μαΐου  – 31 Οκτωβρίου 2022, αρχίζει η νέα αντιπυρική περίοδος. Ένα από τα μέτρα προστασίας είναι και ο καθαρισμός των οικοπέδων. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός της πόλης των Καρλοβασίων, των  κοινοτήτων και των οικισμών του Δήμου μας και σε απόσταση μέχρι 100

Αίτημα για αύξηση της χρηματοδότησης την προσεχή αντιπυρική περίοδο στους Δήμους της Σάμου

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» .   Σχετ: : Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης (αρθ.160 παρ.3 περ.δ,ε, στ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του Π.∆.137/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Β. Αιγαίου» όπως ισχύουν σήμερα. Τις διατάξεις του Νόµου 3013/ΦΕΚ102/01-05-2002 περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις. Την με αρ.