ΕΤΙΚΕΤΑ "ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ"

Αίτημα για αύξηση της χρηματοδότησης την προσεχή αντιπυρική περίοδο στους Δήμους της Σάμου

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» .   Σχετ: : Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης (αρθ.160 παρ.3 περ.δ,ε, στ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του Π.∆.137/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Β. Αιγαίου» όπως ισχύουν σήμερα. Τις διατάξεις του Νόµου 3013/ΦΕΚ102/01-05-2002 περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις. Την με αρ.

Νωρίτερα φέτος ξεκινά η αντιπυρική περίοδος -Απαγορεύεται από τις 19 Απριλίου η οποιαδήποτε καύση στην ύπαιθρο

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’. αριθ. 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου απαγορεύεται από 01-05-2021 έως και 31-10-2021 α π α γ ο ρ ε ύ τ α ι, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονται σε βραχώδεις ή πετρώδεις περιοχές σε πεδινά ή ανώμαλα εδάφη και λόφους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εκτός του Νομού Σάμου όπου ο

Καμπάνια ενημέρωσης του Δήμου Δυτικής Σάμου ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Δελτίο Τύπου Ο Δήμος Δυτικής Σάμου ξεκίνησε καμπάνια ενημέρωσης στα περισσότερα χωριά του Δήμου ενόψει της αντιπυρικής περιόδου που διανύουμε. Η 1η επίσκεψη έλαβε χώρα στο Παλαιό Καρλόβασι Σάμου λόγω των ιδιαιτεροτήτων που συγκεντρώνει. Η δράση αυτή έγινε σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου και με την συμμετοχή του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Παλαιού Καρλοβάσου. Πρόκειται για έναν κατάφυτο οικισμό όπου η βλάστηση αναμιγνύεται σε κάθε σημείο με αστικό περιβάλλον