ΕΤΙΚΕΤΑ "ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ"

Απάντηση της υποψήφιας Ιωάννας Καραγιάννη στην επιστολή των πολυτέκνων Σάμου

Αξιότιμα μέλη του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Σάμου, Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα του δημογραφικού είναι ένα υπαρξιακό εθνικό διακύβευμα . Η μείωση των γεννήσεων και η γήρανση του πληθυσμού είναι οι δυο πλευρές του δημογραφικού και αξίζει να τονίσουμε ότι είναι πολυπαραγοντικά φαινόμενα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επιπλέον κοινή πεποίθηση των περισσοτέρων πως η αδυναμία δημιουργίας οικογένειας από τους νέους έγκειται στην οικονομική κρίση αλλά και  τους λανθασμένους

Επισημάνσεις του κ. Βασίλη Βασιλείου (πολιτικού μηχανικού) σε Στάντζο, Κατρακάζο, Σίμο

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ τους Κους, Γ. Στάντζο, Ν. Κατρακάζο, Α. Σίμο, Αγαπητοί φίλοι, μετά τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών και τις κινήσεις που παρακολουθούμε, προκειμένου να εξασφαλισθεί μια ισχνή πλειοψηφία, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Για την Σάμο η τελευταία πενταετία ήταν χαμένη λόγω ανυπαρξίας Δημάρχου, και συσσώρευσε πάρα πολλά χρέη λόγω κακής διαχείρισης. Επομένως το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει να αντιμετωπίσει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Ο βιαστικός