ΕΤΙΚΕΤΑ "ΑΝΕΡΓΟΣ"

Ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων και ανέργων του Β.Αιγαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δυο σημαντικά προγράμματα καταρτίσεως και πιστοποιήσεως εργαζομένων και ανέργων υλοποίησε κατά το 2021 η ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ,  Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το πρώτο αφορούσε  147 εργαζομένους όλων των τομέων της οικονομίας των νησιών, 17.640 ανθρωποώρες καταρτίσεως, με  επιδότηση προς τους εκπαιδευόμενους  102.900€,  σε αντικείμενα όπως,  πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων