ΕΤΙΚΕΤΑ "ΑΙΤΗΣΗ"

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την εκμετάλλευση ζώνης αιγιαλού και παραλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ  1636/12-5-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β)    « Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», οι  όμορες του αιγιαλού επιχειρήσεις του Δήμου Σάμου που ασχολούνται με την εκμετάλλευση κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας (ενοικίαση ομπρελών ηλίου, ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων, θαλασσίων μέσων αναψυχής) καλούνται να προσέλθουν για την υποβολή αίτησης έως