ΕΤΙΚΕΤΑ "ΑΙΤΗΣΕΙΣ"

Έναρξη υποβολής αιτήσεων  για την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων του Δήμου Σάμου Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΚΤΕ) στα προγράμματα των Ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης Εθνικής εμβέλειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημερώσουμε ότι από σήμερα, 18/01/2019, ξεκίνησε η δεύτερη (Β΄) φάση τις διαδικασίας υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169), η οποία αφορά στην πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων του έργου και στην ένταξή τις σε αυτό. Από σήμερα, 18/01/2018 και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (μέχρι και την 19η/03/2019), οι μόνιμοι

Ξεκινούν τον Ιούλιο οι αιτήσεις για το ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Έχοντας υπόψη την   υπ΄αριθμ.Γ6α/Γ.Π.39625/16-06-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ,την υπ΄αριθμ.5954/2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων(ΦΕΚ 1807 Β΄) και την Γ4α/ /Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ2049 Β΄) γνωστοποιείται ότι:   Για το Διδακτικό Έτος 2018-2019, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ  Γ. Ν  Σάμου  ξεκινούν από τον  Ιούλιο  του τρέχοντος έτους μέχρι και 15  Σεπτεμβρίου   στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ. Ν Σάμου  για τις παρακάτω ειδικότητες:

Ως τις 15 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων για τις ενιαίες ενισχύσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης ολοκληρώνεται και φέτος στις 15/06/2018. Για το λόγο αυτό καλούνται οι δικαιούχοι επιδοτήσεων που δεν έχουν υποβάλλει ως σήμερα την σχετική αίτηση να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΟΣ Σάμου στα τηλέφωνα  22730-87510 και  22730–32662.     Για τον Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ     ΧΑΡΜΠΗΣ ΘΕΔΩΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ