ΕΤΙΚΕΤΑ "ΑΙΓΙΑΛΟΣ"

Μέχρι τις 30 Απριλίου η μίσθωση έκτασης Αιγιαλού και Παραλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενημερώνει ότι: Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχειακά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής) που δικαιούνται απευθείας μίσθωση έκτασης αιγιαλού και παραλίας μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έως 30/04/2022.Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην σύμβαση παραχώρησης είναι τα εξής: Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα αποτυπώνονται ο παραχωρούμενος χώρος αιγιαλού με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν

Δήμος Δυτικής Σάμου: Αιτήσεις για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47458ΕΞ2020/15-05-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020) με θέμα: «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», ο Δήμος μας, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την παραχώρησή  απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, τόσο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης(όμοροι) όσο και με τη διαδικασία

Μίσθωση έκτασης αιγιαλού στο Δήμο Ανατολικής Σάμου

Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχειακά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής) που δικαιούνται απευθείας μίσθωση έκτασης αιγιαλού και παραλίας να υποβάλλουν την αίτηση τους στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έως 30/06/2021 (ΚΥΑ 51872/ΕΞ2021 ΦΕΚ Β΄1798/29-04-2021). Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτουν στην σύμβαση παραχώρησης είναι τα εξής: Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα αποτυπώνονται ο παραχωρούμενος χώρος αιγιαλού με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του. Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος

Μέχρι τις 30 Απριλίου η υποβολή δικαολογητικών για την μίσθωση έκτασης αιγιαλού και παραλίας

Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχειακά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής) που δικαιούνται απευθείας μίσθωση έκτασης αιγιαλού και παραλίας να υποβάλλουν την αίτηση τους στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έως 30/04/2021. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στη σύμβαση παραχώρησης είναι τα εξής: Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα αποτυπώνονται ο παραχωρούμενος χώρος αιγιαλού με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του. Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου. Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος