ΕΤΙΚΕΤΑ "ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ"

Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 Ολοκληρώθηκε η Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου «ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ- «Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα», η οποία πραγματοποιήθηκε το διήμερο 27-28/6/2018 στη Μυτιλήνη.

Η συνάντηση οργανώθηκε από την Περιφέρεια ΒορείουΑιγαίου, που είναι και ο Επικεφαλής Εταίρος του Έργου, στο οποίο επίσης συμμετέχουν ως Εταίροι, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας- Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής), το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης-Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών), το Γενικό Χημείο του Κράτους-Εργαστήριο Πιστοποίησης Αυθεντικότητας – NMR (Κύπρος) και ΤΕΠΑΚ (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Γεωπονικών ….