Δελτίο τύπου

Το κτίριο της Πορφυριάδας Σχολής Καρλοβάσου επισκέφθηκαν σήμερα, Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022, ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου κ. Αλέξανδρος Λυμπέρης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Βαλσαμίδης Γιάννης με τη μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου κα. Ράνια Κούκουρα και κλιμάκιο της ΚΤ.ΥΠ.  για την πραγματοποίηση επανελέγχου του κτιρίου που στεγάζει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρλοβάσου.

Το κλιμάκιο που αποτελούνταν από το  Διευθυντή της Διεύθυνσης Προγραμματικών Συμβάσεων και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών της ΚΤΥΠ κ. Θεόδωρο Ηλιόπουλο και το Διευθυντή μελετών έργων κ. Δημήτρη Φιλιππάκο, διαπίστωσε και διαβεβαίωσε με παρούσα τη Διευθύντρια  του Δημοτικού κα. Μοσχογιάννη Δέσποινα,  την καταλληλόλητα του κτιρίου για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μαθητών και των δασκάλων.