ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ “Η Σάμος αλλάΖΕΙ”

Σάμος 2/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
                                   Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μιά κάποια λύσις»
Κ. Π. Καβάφης

Α. Ολοκληρώθηκε το ήμισυ της δημοτικής περιόδου, της θητείας της Δημοτικής Αρχής και
του Δημοτικού Συμβουλίου, που εκλέχθηκε στις εκλογές του 2019 και ανέλαβε την 1η
Σεπτεμβρίου 2019.
Μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα από τη λειτουργία αυτής της περιόδου.
1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι εξελέγησαν με το σύστημα της απλής αναλογικής (ν.
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και η κοινωνία ανέμενε προγραμματικές συγκλίσεις και συνεργασίες
δημοτικών παρατάξεων, ώστε να διοικηθεί ο Δήμος από Δημοτική Αρχή που θα έχει την
πλειοψηφία και στο εκλογικό σώμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Αντ’ αυτού το καλοκαίρι του 2019 η κυβέρνηση της ΝΔ ανέτρεψε τα αποτελέσματα της
απλής αναλογικής και την μειοψηφία της δημοτικής παράταξης του Δημάρχου στο
Δημοτικό Συμβούλιο την έκανε απόλυτη πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή, στην
οποία μετέφερε όλες τις σημαντικές αποφάσεις διοίκησης του Δήμου και κάνοντας το
Δήμαρχο απόλυτο κυρίαρχο και ανεξέλεγκτο από το Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Αφήσαμε στη νέα Δημοτική Αρχή να έχει το χρόνο της να οργανώσει τη Διοίκηση του
Δήμου και ως δημοτική παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο ασκήσαμε εποικοδομητικά
τον ρόλο μας με προγραμματικό και αυτοδιοικητικό λόγο, συνυπολογίζοντας τις έκτακτες
καταστάσεις (προσφυγικό/μεταναστευτικό, πανδημία, σεισμός).
4. Δώσαμε χρόνο και ανοχή στη Δημοτική Αρχή για μια σειρά θεμάτων που αφορούν την
οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου, αλλά πλέον έχουν υπερβεί και τις
ποιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις μας, καταστρατηγώντας και το ήδη υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο και τις προθεσμίες.
Έτσι:
• Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΕΟΥ) του Δήμου μετά από 2 χρόνια δεν έχει
ακόμη καταρτιστεί από τη Δημοτική Αρχή, ώστε να αποτυπώνει τις πραγματικές
ανάγκες σε απαιτούμενο προσωπικό, ειδικότητες και αριθμό θέσεων, ώστε ο Δήμος
να προβεί στις απαραίτητες προσλήψεις και να λειτουργεί εύρυθμα και
αποτελεσματικά.
• Μπήκαμε στο 3ο έτος Δημοτικής Αρχής και ακόμη δεν έχει εκπονηθεί, μέσα από την
δημοκρατική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, το λεγόμενο 4ετές
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου με τις στοχοθεσίες που βάζει η Δημοτική Αρχή
και το Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια καμιά εναρμόνιση και εξειδίκευση σε Ετήσια
Προγράμματα Δράσης και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος (άρθρ. 266 του ν.
3852/2010). Και δεν θα απαιτήσουμε ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο,
επιχειρησιακό σχέδιο και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης, αλλά
τουλάχιστον επί χάρτου ας αποτυπωθεί ένας στοιχειώδης σχεδιασμός και η Δημοτική
Αρχή να μην «πορεύεται με βάρκα την ελπίδα».
• Η Δημοτική Αρχή επιδεικνύει χαρακτηριστική αδράνεια στην υλοποίηση των
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (π.χ. λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, φορέα
διαχείρισης Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου).
• Ένα και πλέον χρόνο έχει συσταθεί Επιτροπή Δήμου και Υπουργείου Μετανάστευσης
& Ασύλου για να προετοιμάσει την μεταφορά της ιδιοκτησίας του χώρου του πρώην
πεδίου βολής (από ΤΕΘΑ) στο Δήμο και την αποκάθαρση των πρόχειρων κατασκευών
της «φαβέλας» και τώρα ανακαλύπτουν ότι δεν μπορεί να γίνει δωρεά αλλά πρέπει
να γίνει αγορά από το Δήμο και για την αποκάθαρση θα έρθει ξανά (!!) ο Υπουργός κ.
Μηταράκης σε προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο για να το «εξαγγείλει».
• Τώρα που έγινε η μεταφορά των προσφύγων/μεταναστών στη Ζερβού και δεν
βλέπουμε να κυκλοφορούν οι «βάρβαροι», μπορούμε επιτέλους να συζητήσουμε για
το πως θα «ξεβρωμίσει» η πρωτεύουσα με την λειτουργία του βιολογικού
καθαρισμού, για την αποκατάσταση των «σκαμμένων» δρόμων, για την ολοκλήρωση
του περιμετρικού με απευθείας πρόσβαση του δρόμου από την είσοδο του Αγίου
Αθανασίου στο Νοσοκομείο Σάμου, για τη διάσωση του διατηρητέου της
Φραγκοκλησιάς, για την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης στη πόλη και την
παραλιακή ζώνη, ώστε με δημοτική αστική συγκοινωνία και χώρους στάθμευσης η
πόλη να είναι βιώσιμη και θελκτική για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.
Β. Συμπληρώθηκε ένας ολόκληρος χρόνος από τον καταστροφικό και φονικό σεισμό της Σάμου
και οι καθυστερήσεις, η γραφειοκρατία και οι ολιγωρίες της κυβέρνησης και των κρατικών
υπηρεσιών (δες ΔΑΕΦΚ) για την αποκατάσταση των καταστροφών σε δημόσιες υποδομές και
ιδιωτικές περιουσίες και κατοικίες είναι τόσο φανερές και εξοργιστικές, που απαιτούν
συλλογικές και ενωτικές διεκδικήσεις φορέων και λαού, μια «οργή λαού», μήπως και μας
λάβουν υπόψη και δεν μας συμπεριφέρονται ως πολίτες β’ κατηγορίας.
Δεσμεύτηκε το Προεδρείο να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την πορεία
αποκατάστασης του καταστροφικού σεισμού, όπου θα καταθέσουμε αναλυτικά και
εμπεριστατωμένα τις απόψεις και προτάσεις μας τόσο για το διεκδικητικό πλαίσιο όσο και για
την εκπόνηση ενός ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου Ανασυγκρότησης της Σάμου, όπως έχουν
διαμορφωθεί και τεκμηριωθεί και μέσα από τις απόψεις των φορέων της Σάμου στο
ΥΠΌΜΝΗΜΑ της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου.