Ενίσχυση έως και 150.000 ευρώ για κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, χρηματοδότηση της οικοσκευής και πλήρη απαλλαγή για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες από το επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής προβλέπει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο της κυβέρνησης για τους πληγέντες των πυρκαγιών – και συγκεκριμένα για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Συνολικά οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από τον υπουργό Οικονομικών μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ανέρχονται στα 500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν άμεσα στους πληγέντες με μία απλή αίτηση – υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας που θα ανοίξει τις επόμενες μέρες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

ta-metra-gia-toys-pligentes-ton-pyrkagion0
1. Οι ενισχύσεις για τις κατοικίες
Οι κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, μερικώς ή έχουν μικρές ζημιές θα λάβουν 80% δωρεάν κρατική αρωγή (με βάση την αξία του ακινήτου όπως υπολογίζεται στον ΕΝΦΙΑ), με ανώτατο ποσό τις 150.000 ευρώ και 20% άτοκο δάνειο, με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, καταβάλλεται στα πληττόμενα νοικοκυριά αποζημίωση για την οικοσκευή που καταστράφηκε. Ειδικότερα:

• Για κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς προκαταβολή 20.000 ευρώ, εκ των οποίων 14.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή και 6.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.
• Για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, που τις καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες, 12.000 ευρώ, εκ των οποίων 8.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή και 4.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.
• Για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, αλλά είναι κατοικήσιμες, 5.000 ευρώ, εκ των οποίων 3.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή και 2.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.

Για λοιπά κτίσματα και επιχειρηματικά ακίνητα:
• Για κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς προκαταβολή 14.000 ευρώ για τη στεγαστική συνδρομή.
• Για κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που τα καθιστούν προσωρινά μη λειτουργικά, προκαταβολή 8.000 ευρώ για τη στεγαστική συνδρομή.
• Για κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι λειτουργικά, προκαταβολή 3.000 ευρώ για τη στεγαστική συνδρομή.
Σημειώνεται ότι η κρατική ενίσχυση για τα ακίνητα αφορά ιδιοκτησίες φυσικών και νομικών προσώπων, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στην τελευταία περιουσιακή κατάσταση (έντυπο Ε9). Οι οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες, αφορολόγητες και μη συμψηφιστέες με οφειλές προς το Δημόσιο. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που τις ιδιοχρησιμοποιούν δικαιούνται τόσο τη στεγαστική συνδρομή όσο και την αποζημίωση για οικοσκευή. Σε περίπτωση που η κατοικία έχει μακροχρόνια μίσθωση, ο ιδιοκτήτης δικαιούται τη στεγαστική συνδρομή και ο ένοικος την αποζημίωση για οικοσκευή.

2. Ενίσχυση επιχειρήσεων
Η επιχορήγηση μέρους της εκτιμηθείσας ζημιάς περιλαμβάνει τη ζημιά σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι κτηνοτροφικές μονάδες. Ειδικότερα:
• 8.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
• 4.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• 2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ή οχήματα, αλλά είναι λειτουργικές.
Για επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς οι κτιριακές τους εγκαταστάσεις, αυτές θα λάβουν προκαταβολή 22.000 ευρώ, 14.000 ευρώ έναντι στεγαστικής συνδρομής και 8.000 ευρώ έναντι επιχορήγησης. Επίσης προβλέπεται η άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν υποστεί ζημιές οι εγκαταστάσεις τους ή δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις και έχουν υποστεί ζημιά σε πολυετείς καλλιέργειες, ως εξής:
• 4.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων.
• 2.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις μεταξύ 10 και 50 στρεμμάτων.
• 1.000 ευρώ για μικρότερες καλλιέργειες.

3. Οι πληττόμενες από τις πυρκαγιές επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί ζημιές που τις καθιστούν μη λειτουργικές, απαλλάσσονται από την αποπληρωμή του επιστρεπτέου μέρους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

4. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
Τα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροκτήματα) που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του 2021, του 2022 και του 2023, δηλαδή για μία τριετία.

5. Επιδότηση ενοικίου-συγκατοίκησης
Επιδότηση ενοικίου-συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

6. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες.

7. Αναστολή δανειακών υποχρεώσεων Δρομολογείται, από μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, η αναστολή πληρωμής κάθε μορφής ενήμερων υποχρεώσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις.

8. Για τους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας και Ιστιαίας-Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας προβλέπεται η αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικών εισφορών, αναστολή δανειακών υποχρεώσεων και αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ του 2021.
Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ θα διαγράψει το σύνολο των οφειλών που αφορούν χρεώσεις ενέργειας προς αυτή, είτε αυτές είναι ληξιπρόθεσμες είτε τρέχουσες οφειλές για τους πληγέντες των πυρκαγιών. Επίσης το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε την εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 6.000 ευρώ μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) στα άτομα που τραυματίστηκαν λόγω των πυρκαγιών και νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών.

Πηγή: kathimerini.gr