ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κυβέρνηση της ΝΔ αποφάσισε (και σωστά) να χρηματοδοτήσει το έργο της εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) στο 70% της χώρας  από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (πρόγραμμα Ελλάδα 2.0) με το ποσόν των 212 εκατομμυρίων ευρώ και τελικό προϋπολογισμό που θα υπερβεί  τα 400 εκ. €

Η έναρξη του έργου έγινε την 1/1/2021 και έχει  καταληκτική ημερομηνία  την 31/12/2025

Οι φορείς υλοποίησης για την εκπόνηση  (ή τροποποίηση) των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)  ή ΣΧΟΟΑΠ ή Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) ήταν παλιότερα οι Δήμοι της χώρας, που με τις τεχνικές και πολεοδομικές τους υπηρεσίες μπορούσαν, εφόσον εξασφάλιζαν την απαιτούμενη χρηματοδότηση, να διενεργήσουν την απαιτούμενη διαγωνιστική διαδικασία και να επιβλέψουν  εκ του σύνεγγυς και με διαβούλευση τα βήματα των μελετών και να προωθήσουν τα τελικά παραδοτέα  για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων.

Οι εγκέφαλοι της  ΝΔ,  για να ελέγξουν τη διαδικασία του χρήματος και των αναθέσεων των μελετών, εμπνεύστηκαν  την ιδέα να χρησιμοποιήσουν ως φορέας υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) που ελέγχεται από την παράταξη της ΝΔ με πρόεδρο τον Γ. Στασινό.

Το ΤΕΕ είναι στη δομή του ένα  ΝΠΔΔ και λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους. Σκοπό έχει να προάγει τις τεχνολογικές και τεχνικές επιστήμες και να συμβάλλει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική αναβάθμιση των μηχανικών-μελών  του και συνολικά στην ανάπτυξη της χώρας.  Με βάση τον οργανισμό των υπηρεσιών του το ΤΕΕ ήταν αδύνατο να αναλάβει ως φορέας υλοποίησης (Αναθέτουσα Αρχή, διευθύνουσα υπηρεσία, επιβλέποντες) το σύνολο των διαγωνισμών για όλη τη χώρα, για τουλάχιστον 700 Δημοτικές Ενότητες.

Όσοι είναι κοντά στο αντικείμενο και γνωρίζουν τους νόμους περί μελετών και έργων και τις απαιτητικές διαγωνιστικές διαδικασίες, χωρίς να είναι Κασσάνδρες, ήξεραν ότι η υπόθεση θα κατέληγε όπως παλιότερα η κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Μια μεγάλη αποτυχία.

Για να  αντιληφθούμε τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται, ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση του πολεοδομικού της  Σάμου, που από όλους είναι παραδεκτό ότι έπρεπε από χρόνια να έχει τροποποιηθεί το ΠΔ 100 (1995),   που καθορίζει τις ΖΟΕ και τους  όρους για την εκτός σχεδίου δόμηση κλπ.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) προκήρυξε το καλοκαίρι του 2022 την Β’ φάση της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχων για την εκπόνηση ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ για 18 επιμέρους τμήματα, μεταξύ των οποίων το ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) – ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 1.559.509,15 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Η αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 15/9/2022 και έκτοτε πέρασαν 18 μήνες και δεν υπάρχει ανάδοχος και υπογεγραμμένη σύμβαση και πλέον ο συμβατικός χρόνος  που θα έχουν οι μελετητές περιορίζεται δραματικά.

Αντιλαμβάνονται πλέον και οι πιο καλόπιστοι και συμπαθούντες την κυβέρνηση της ΝΔ, ότι ο τρόπος και η διαδικασία που επέλεξε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  να αναθέσει στο ΤΕΕ τους διαγωνισμούς ήταν λάθος, οι καθυστερήσεις (θα) είναι μεγάλες, με κίνδυνο την ακύρωση της αναγκαίας πολεοδομικής μεταρρύθμισης που έχει ανάγκη η χώρα και ειδικότερα το νησί μας η Σάμος.

Υπήρχε και άλλος δρόμος.

Οι τοπικοί μας φορείς (Δήμοι, βουλευτής κ.α.) έπρεπε να «αξιοποιήσουν» τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Σάμο στις 30/10/2020 και να απαιτήσουν από το Υπουργείο να χρηματοδοτηθεί  και να εκπονηθεί Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για τις ΔΕ της Σάμου, με τη κατ’ εξαίρεση διαδικασία, μια και το νησί είχε κηρυχθεί σε  κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε  να προχωρήσει γρήγορα η  αναγκαία τροποποίηση του χωροταξικού της Σάμου.