Σας καλούμε όπως μεριμνήσετε άμεσα για την καταβολή των δεδουλευμένων σε όλους τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου σε ότι αφορά την νυχτερινή εργασία, τις αργίες και τις υπερωρίες τα οποία αφορούν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Η καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευμένων έχει δημιουργήσει μεγάλη δικαιολογημένη ανησυχία σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και για αυτό το θέμα.

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ                                        ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ