ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με βάση την 121/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου διεξήχθη διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ».

Στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης ζητήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, η εξεύρεση βέλτιστης λύσης αντιμετώπισης του προβλήματος του καταθλιπτικού αγωγού και οι ενδεχόμενες λύσεις με τα υπέρ και τα κατά καθεμιάς από αυτής.

Ο ανάδοχος θα έπρεπε να μελετήσει και να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την πλέον ενδεδειγμένη λύση θέτοντας ως παραμέτρους την ασφαλέστερη από άποψη τεχνικής, οικονομικής και χαμηλής όχλησης παρέμβαση.

Παρατίθεται η παρουσίαση του αναδόχου έτσι όπως θα τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου προς συζήτηση και απόφαση.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 14/03/21 και ώρα 19:00 θα μεταδοθεί live από τη σελίδα του δήμου στο facebook.

 

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.04.49 μμ

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.04.55 μμ

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.04.57 μμ

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.05.00 μμ

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.05.02 μμ

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.05.05 μμ

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.05.06 μμ

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.05.07 μμ

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.05.09 μμ

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.05.10 μμ

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.05.12 μμ

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.05.13 μμ

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.05.15 μμ

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.05.16 μμ

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.05.18 μμ

 

Στιγμιοτυπο 2021 04 12 2.05.19 μμ