Μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου κ. Βασίλειου Πανουράκη, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με φορείς της Σάμου, την Πέμπτη 14 Απριλίου στις 10:00 π.μ., παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνου Μουτζούρη, για τη λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία σφαγείου στο νησί της Σάμου.