Το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Σάμου «Φάρος» σας ενημερώνει για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ανέλαβε καθήκοντα στις 12 Δεκεμβρίου 2018.

Η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Γεώργιος Διονυσίου (Πρόεδρος)
Μαρία Βακιντή (Αντιπρόεδρος)
Αργυρώ Κυριαζή (Γραμματέας)
Πατήρ Στέφανος Αθανασίου (Ταμίας)
Νικόλαος Λαρδάς (Μέλος)
Ιωάννα Καραγιάννη (Μέλος)
Ευφροσύνη Μακρή (Μέλος)