Την Τρίτη 6 Ιουλίου 2022 συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή Τοπικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Ανατολικής Σάμου και συγκροτήθηκε σε σώμα:
Συντονίστρια : Βογιατζή – Κνήτη Πηνελόπη
Αναπληρώτρια Συντονίστρια : Σαχίνογλου Τριανταφυλλιώ Αικατερίνη
Υπεύθυνος Οργανωτικού: Βακιάρος Γεώργιος
Υπ. ΜΜΕ και Επικοινωνίας: Αμουργιανός Κωνσταντίνος Νικόλαος
Μέλη : Κνίτου Γραμματική, Ζαχαριόγλου Γεώργιος, Λαϊνάς Φώτιος
Παρόντες ήταν ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Γαϊτανής Γεώργιος, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Ν.Ε. Κνήτης Γεώργιος και η Υπεύθυνη Οργανωτικού Ν.Ε. Μαρίκα Νιώτη. Σκοπός και στόχος της νεοσύστατης Τοπικής Οργάνωσης είναι η ανάδειξη και προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που ταλαιπωρούν την τοπική κοινωνία καθώς και η υποβολή προτάσεων βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητα ζωής στην Ανατολική Σάμο.
Μετά την συγκρότηση της Τοπικής Οργάνωσης, υπήρξε συνάντηση με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Σταμάτη Μαλέλη. Στην συνάντηση συζητήθηκαν ο πολιτικός σχεδιασμός και οι δράσεις για το επόμενο διάστημα.