Την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της
Π.Ε. Σάμου, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) με τη συμμετοχή των αποδεκτών για ενέργεια, προκειμένου να δοθεί έμφαση στα παρακάτω αντικείμενα:
1. Απολογισμός Αντιπυρικής Περιόδου 2022 στον Νομό Σάμου.
2. Σχεδιασμός και δράσεις πρόληψης ενόψει χειμερινής Περιόδου.

Στα πλαίσια προφύλαξης μετάδοσης του COVID -19 η σύσταση του Σ.Ο.Π.Π. έχει περιοριστεί στο Ελάχιστο.

Παρακαλούνται από κάθε φορέα να προσέλθει μόνο ένας εκπρόσωπος. Οι εκπρόσωποι των φορέων της Ικαρίας θα μπορούν να συμμετέχουν στην σύσκεψη μέσο τηλεδιάσκεψης από την Π.Ε. Ικαρίας, οι εκπρόσωποι των Φούρνων θα συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη από τον Δήμο Φούρνων .

 

Ο Πρόεδρός του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Σάμου

Βασίλειος Πανουράκης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σάμου