Την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Π.Ε. Σάμου, θα πραγµατοποιηθεί σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) µε τη συµµετοχή των αποδεκτών για ενέργεια, προκειµένου να δοθεί έµφαση στα παρακάτω
αντικείµενα:
1. Σχεδιασµός της Π.Ε. Σάµου για την αντιπυρική περίοδο 2018 .
2. ∆ράσεις πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών της αντιπυρικής
περιόδου 2018 στο Νοµό Σάµου.