Την Τετάρτη 29/3/2017 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Π.Ε. Σάμου, θα πραγµατοποιηθεί σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) µε τη συµµετοχή των αποδεκτών για ενέργεια, προκειµένου να δοθεί έµφαση στα παρακάτω αντικείµενα

: 1. Σχεδιασµός της Π.Ε. Σάµου για την αντιπυρική περίοδο 2017

2. ∆ράσεις πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών της αντιπυρικής περιόδου 2017 στο Νοµό Σάµου

3. Υποστελέχωση των υφιστάµενων Πυροσβεστικών δοµών του Νοµού Σάµου, ως αποτέλεσµα της µετακίνησης µεγάλου αριθµού στελεχών της Π.Υ. Σάµου, για την κάλυψη των αναγκών του Αεροδροµίου. Ακριβές Αντίγραφ