Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Παππάς και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα πραγματοποιήσουν αύριο 15.03.2024 από τις 10.00 έως τις 15.00 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύσκεψη με τα παρακάτω θέματα:

1. Δράσεις και πρωτοβουλίες ανάπτυξης των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

2. Έργα τα οποία υλοποιούν ή σχεδιάζουν να υλοποιήσουν τόσο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όσο και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου γύρω από τους στρατηγικούς άξονες:

α) Λιμενικών Υποδομών.

β) Ακτοπλοΐας.

γ) Νησιωτικής Πολιτικής.

δ) Ναυτικής Εκπαίδευσης.

ε) Γαλάζιων Επαγγελμάτων.

στ) Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ζ) Ενίσχυση του Πολιτισμού και Αθλητισμού

η) Έργα αφαλατώσεων