ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έργο υποδομής, χρηματοδότησης 40.000,00 € μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, υλοποιεί ο Δήμος Ανατολικής Σάμου και αφορά στην αποκατάσταση και συντήρηση των 2 κεντρικών καταφυγίων που βρίσκονται στην πόλη της Σάμου.
Με το παρόν έργο γίνεται η αποκατάσταση βλαβών στα παρακάτω καταφύγια: Εντός προαυλίου χώρου 1ου και 2ου Γυμνασίου Σάμου και εντός παιδικής χαράς πλησίον ΣΟΑ, θέση Κατσούνι Σάμου.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα πολιτικής προστασίας και καθίσταται προτεραιότητα αλλά και υποχρέωση σε επίπεδο Δήμου, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου