ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεχίζουμε την δράση Πρόληψης με την χρήση λογοτεχνικών κειμένων στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι στις 6 Οκτώβρη 2022 (προσεχή Πέμπτη) και από ώρα 5μμ έως 7.30 μμ. 
Θέμα “Γραφή, Δημιουργία  και Ψυχική Αν(θ)εκτικότητα ” .
Καινούργια μέλη μπορεί να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα του “Φάρου” και στο e-mail: kpfaros@gmail.com