ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε πρόσφατη συνάντηση στον Δήμο Δυτικής Σάμου συμφωνήθηκαν δράσεις συνεργασίας στα πεδία της ψηφιακής διακυβέρνησης και επιχειρηματικότητας, ανάμεσα στον Δήμο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φωτεινή Θαλασσινού, ο Δημοτικός Σύμβουλος Λουκάς Δημόπουλος και ο Γιάννης Χαραλαμπίδης, Καθηγητής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι κοινές δράσεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα εστιάσουν στη συμμετοχή του Δήμου σε νέα ερευνητικά έργα και καινοτόμες εφαρμογές που σχεδιάζονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αφορούν:

  • Σε δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για περιβαλλοντικά ζητήματα, μέσω συστημάτων φορητών αισθητήρων για την ποιότητα του αέρα, την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, και την εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Σε ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών για τη προβολή των λαογραφικών μουσείων, του φυσικού και του πολιτισμικού πλούτου του νησιού με χρήση τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Παράλληλα, Δήμος και Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεσμεύτηκαν να διερευνήσουν και να σχεδιάσουν από κοινού νέες εφαρμογές και δράσεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και την τοπική ανάπτυξη, στα πλαίσια των εθνικών και περιφερειακών χρηματοδοτικών έργων και προγραμμάτων.