ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

των συνδυασμών ΑΝΑΣ.Α. για τη Σάμο και ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι δημοτικοί   συνδυασμοί  ΑΝΑ.Σ.Α. για τη Σάμο και ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, λαμβάνοντας υπόψη το εκλογικό αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των δημοτικών εκλογών, το νέο αυτοδιοικητικό νόμο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», που επιτάσσει και υποχρεώνει τις συνεργασίες, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και μόνο, αποφάσισαν να συνεργασθούν στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, κάτω από ενιαία προγραμματική σύγκλιση θέσεων και απόψεων, διατηρώντας ο κάθε συνδυασμός την αυτοτέλειά του, με σκοπό αρχικά την εκλογή του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Στάντζου και στη συνέχεια την από κοινού υπηρέτηση των συμφερόντων των συνδημοτών μας.

Η προγραμματική αυτή σύγκλιση αυτοδιοικητικής συνεργασίας που επιτεύχθηκε για πρώτη φορά, με διάφανες, ανοικτές και δημοκρατικές διαδικασίες, σε επίπεδο δημοτικών εκλογών στη Σάμο, θα σας ανακοινωθεί με νεώτερη ανακοίνωση από τα τοπικά ΜΜΕ.

Σάμος, 29 Μαΐου 2019

Γεώργιος Στάντζος για τον συνδυασμό ΑΝΑ.Σ.Α. για τη Σάμο

Αντώνιος Σίμος για τον συνδυασμό ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ