ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ
Σήμερα υπεγράφη, από τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας χρηματοδότηση του Δήμου Ανατολικής Σάμου με το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000,00€), για την επιχορήγηση για το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».
Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Υπουργό για την έμπρακτη στήριξη του στο νησί μας.