ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ένας εξαιρετικά ενδιαφέρων και ιδιαίτερα γόνιμος διάλογος πραγματοποιήθηκε στο Συνέδριο των Συμβουλίων του Νότου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Κίνησης, που φιλοξενήθηκε στη Ρώμη, από την Ευρωπαϊκή Κίνηση Ιταλίας.

Η πρόταση για τη χρονική επέκταση της Διάσκεψης (του Διαλόγου) για το Μέλλον της Ευρώπης μέχρι και το τέλος του 2023 ενισχύεται σε όλα τα κράτη-μέλη και υποστηρίζεται από τις Ευρωπαϊκές Οργανώσεις και την Κοινωνία των Πολιτών. Η κατάθεση «των πρώτων συμπερασμάτων» την άνοιξη του 2022 μπορούν να εξαχθούν και να ανακοινωθούν στον προβλεπόμενο χρόνο και να συνεχιστεί η Διάσκεψη μέχρι το τέλος του 2023, οι τελικές προτάσεις όμως και οι προτεραιότητες για το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να προέρχονται απευθείας από τη Διάσκεψη και να μην «φιλτραριστούν από αρχηγούς κρατών και Κυβερνήσεων (που θα ασκήσουν τις διαδοχικές προεδρίες) κατά το δοκούν» κατέληξε συμπερασματικά το Forum της Ρώμης μετά την τελική εισήγηση που παρουσίασε ο κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος.

Η κοινή αμυντική πολιτική πρέπει να προχωρήσει.

Η πολιτική αναπηρία στην ενοποιητική διαδικασία των προηγούμενων δεκαετιών πρέπει να θεραπευτεί καθώς έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη δημιουργία των σχετικών δομών όπως κατέδειξε και η Συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, είναι το πολιτικό αίτημα που διατυπώθηκε στο τέλος του πολιτικού διαλόγου της Ρώμης.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

** Ο Μιχάλης Αγγελόπουλος είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κίνησης Ελλάδας