ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη φιλοξενεί από την Πέμπτη (9) ως το Σάββατο (11) Ιουνίου το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.  Το Συνέδριο διοργανώνεται (με ιδιαίτερη επιτυχία από το 2013) από την εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, την αρχαιότερη εφημερίδα που τυπώνεται και κυκλοφορεί σήμερα στην Ελλάδα, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ακαδημαϊκοί, ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι,εκπρόσωποι των κομμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσωπικότητες κύρους από την οικονομική,την επιχειρηματική κοινότητα και από την Κοινωνία των Πολιτών συναντώνται κάθε χρόνο στην Αχαϊκή πρωτεύουσα για να συζητήσουν θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της Περιφερειακής Ελλάδας και Ευρώπης. Φέτος περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες (ομιλητές) θα συζητήσουν και θα ανταλλάξουν απόψεις σεβασικούς τομείς όπως, μεταξύ άλλων, η Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Οικονομία, οι Υποδομές, η Κλιματική Αλλαγή, η Ενέργεια, η Υγεία, ο Αγροτικός Τομέας, ο Τουρισμός. Στο επίκεντρο των δράσεων του συνεδρίου είναι η προώθηση πρωτοβουλιών σε όλους τους προαναφερθέντες τομείς, η εισαγωγή καινοτόμων πολιτικών, οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η ενδυνάμωση επιχειρηματικών και επενδυτικών σχέσεων.

 

Στις εργασίες του RegionalGrowthConference, στην θεματική για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (RegionalPolicyMonitorRPM), σε συνεργασία με τον ΕΛΙΑΜΕΠ και η οποία εξέτασε το θέμα σε όλες του τις διαστάσεις -και σ’ αυτήν της επιτάχυνσης κάποιων εξελίξεων, που περιλαμβάνεται στα θετικά απότοκα της πανδημίας.

 

Στην ομιλία του, ως πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Μιχάλης Αγγελόπουλος θα σταθεί στο παράδειγμα που έδωσε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Παράλληλα, θα παρουσιάσει τις εξελίξεις στο φιλόδοξο και γρήγορα αναπτυσσόμενο govHUB, καθώς και στοιχεία γύρω από την πρόοδο και την κατάσταση σήμερα των Δήμων σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επίσης θα αναφερθεί σε δύο πολύ χρήσιμες του ΙΤΑ πάνω στο θέμα.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Αγγελόπουλος θα αναφερθεί και στα εξής:

 

–  Στο επιτυχημένο μοντέλο της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Η πλατφόρμα αποτέλεσε και αποτελεί τον κεντρικό κόμβο μιας σπουδαίας άσκησης ουσιαστικής δημοκρατίας, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να πρωτοστατήσουν σε μια συζήτηση σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν και τα οποία επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή.

Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα συγκέντρωσε, σε ένα σημείο, όλες τις απόψεις και γνώμες των Ευρωπαίων πολιτών — είτε αναρτήθηκαν διαδικτυακά είτε διατυπώθηκαν στο πλαίσιο εκδηλώσεων. Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό ψηφιακών εργαλείων και ανθρώπινης παρέμβασης, η πλατφόρμα παρήγαγε εκθέσεις σχετικά με τις εισηγήσεις των πολιτών, αναλύοντας τη συχνότητα, τη δημοτικότητα και την έμφαση που δίνεται στα διάφορα θέματα που εγείρονται. Οι εκθέσεις αυτές θα τροφοδοτούν τις συζητήσεις που θα διεξάγονται στις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και στις ολομέλειες της Διάσκεψης.Η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών αρμόδια για τη θεματική «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και απασχόληση, Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός, Ψηφιακός μετασχηματισμός» ήταν η τελευταία Ομάδα, η οποία κατέληξε στις 48 συστάσεις της κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 25 27 Φεβρουαρίου στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Οι συστάσεις τους κινούνται γύρω από πέντε θεματικές: «Εργασία στην Ευρώπη», «η οικονομία στο μέλλον», «μια δίκαιη κοινωνία», «η εκπαίδευση στην Ευρώπη» και «μια ηθική και ασφαλής ψηφιακή μετάβαση».

 

 

Στα δεδομένα που προκύπτουν από τα πέντε χρόνια λειτουργίας του Κόμβου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ (govHUB.gr)

Το govHUB είναι ένας εξειδικευμένος επιχειρησιακός κόμβος υπηρεσιών και που στήθηκε με την φιλοδοξία να γίνει ο κεντρικός αμφίδρομος δίαυλος με όλους τους Δήμους, για οποιονδήποτε θέλει να ανταλλάξει στοιχεία ή υπηρεσίες μαζί τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, μέχρι σήμερα ο govHUB έχει θέσει στη διάθεση των δήμων 547 πιστοποιημένες εφαρμογές τρίτων συστημάτων, έχει εξασφαλίσει 4.416 πιστοποιημένα στελέχη ΟΤΑ καθώς και 16 υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα.

Πολλές, επίσης είναι και οι νέες υπηρεσίες που έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους για την τρέχουσα διετία 2021-2022. Για παράδειγμα, η ενσωμάτωση του govHUB στο GOV.GR, η πλατφόρμα διαλειτουργικότητας ΔΕΔΔΗΕ, η αυτόματη εξόφληση προμηθευτών δημοσίου, οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω IRIS-ΔΙΑΣ, η ηλεκτρονική Δήλωση Τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων, η αυτοματοποίηση Διαδικασίας Χορήγησης Επιδομάτων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, η επέκταση της αρχιτεκτονικής του κόμβου υπηρεσιών govHUB και άλλα.

 

Στην προσαρμοστικότητα των Δήμων στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με όσα διαπιστώνονται, σήμερα οι Δήμοι τρέχουν με τρεις διαφορετικές ταχύτητες σε ότι αφορά στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

Μέγιστη προσαρμοστικότητα έχουν 146 δήμοι (-ποσοστό 44%),

μέτρια 103 δήμοι (-ποσοστό 31%) και

χαμηλή, 83 δήμοι (-ποσοστό 25%).

 

Στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ, το οποίο, αντιλαμβανόμενο τους στόχους που έχουν θέσει οι Δήμοι της χώρας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους δίνει προτεραιότητα σε μελέτες που αφορούν το πεδίο αυτό. Η μία έχει ήδη εκπονηθεί  («Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τρέχουσα κατάσταση, διεθνείς καλές πρακτικές και προτάσεις ανάπτυξης νέων υπηρεσιών για τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Ελλάδας») ενώ ετοιμάζεται και η μελέτη με τίτλο «Ψηφιακή Πλατφόρμα Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Δήμων: Μια Καινοτόμα Προσέγγιση».

Απάντηση σε δύο πολύ καίρια ερωτήματα…

Τέλος στο συνέδριο, μέσω ερωταπαντήσεων από το κοινό και τους εκλεκτούς καλεσμένους θα επιχειρηθεί να δοθεί απάντησε σε δύο καίρια ερωτήματα κι ένα συμπληρωματικό:

 

1ον : Ποιος είναι ένας κύριος λόγος που η Ελλάδα είναι ακόμη, μετά από 40 χρόνια επενδύσεων στην πληροφορική, σε χαμηλό επίπεδο αυτοματοποίησης υπηρεσιών, ειδικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (θέση 25/28 στην ΕΕ);

2ον:  Ποια είναι μία κύρια δράση που πρέπει να κάνουμε για να προωθήσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ΤΑ;

3ον -συμπληρωματικό: Ψηφιοποίηση σημαίνει αυτοματοποίηση διαδικασιών και υλοποίησή τους κυρίως από υπολογιστές. Τι γίνεται με τον ανθρώπινο παράγοντα στην περίπτωση αυτή; Ποιος θα είναι ο ρόλος του ανθρώπου σε ένα σύστημα που θα τρέχει σχεδόν «μόνο του»;