Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Kύριοι  Σύμβουλοι ,

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  88 παρ. 2  του  Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 (ΥΠ. ΕΣ. Εγκ.88/59846/21-08-2019,  καλείστε  σε  τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση  της  Κοινότητας Καρλοβασίων  που θα γίνει στις  10  Σεπτεμβρίου  2021  ημέρα   Παρασκευή και  ώρα  _19:00΄_ στο γραφείο της Κοινότητας που βρίσκετε στο

ΚΑΠΗ Καρλοβάσου.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και με την υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

1.- Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος της Κοινότητας Καρλοβασίων, έτους 2022.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας].

2.- Αστική συγκοινωνία Κοινότητας – Πόλεως Καρλοβάσου.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας].

3.- Αίτηση της κ.Ανθής Τζανετή για την λύση του προβλήματος ύδρευσης του ακινήτου της.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας].

4.- Αίτηση της κ.Αικατερίνης Παπαϊωάννου – Ζαννάρα για τον οικογενειακό τάφο Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας].

5.- Αίτηση του Συλλόγου Πολύτεκνων Σάμου – Ικαρίας Φούρνων για την παραχώρηση χώρου τοποθέτησης οικίσκου.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας].

6.- Αίτηση του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου «Παλαιό Καρλόβασι» για την παραχώρηση χώρου .

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας].

7.- Αίτηση του κ. Εμμανουήλ Σεβαστάκη για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας].

8.- Αίτηση των κ.Αθανασίου Ρίμπου και κ.Χρήστου Αργυρού .

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας].

9.- Αίτηση του κ.Θεόφιλου Θεοδοσιάδη για αποχέτευση και φρεάτια όμβριων στο Λιμάνι Καρλοβάσου.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας].

10.- Αίτηση της κ. Ελευθερίας Ρίτσου.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας].

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΝΙΚΟΛΟΥ