ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Σάμου σε συνεδρίαση «ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ».

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 7η Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου που θα γίνει την  25  Mαϊου  2021, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 19:00΄  και λήξη 23:00΄.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και με τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020  εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Ψηφοφορία για την υπ΄αριθ.34/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ενίσχυση-Ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου», σχετικό θέμα της  5ης   συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 23-04-2021.

[Εισηγητής η Πρόεδρος του Δ.Σ.].

2.-  Έγκριση μελετών και Τευχών Δημοπράτησης  «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 602.550,00€ (με ΦΠΑ 17%).που αποτελείται από τα υποέργα:

1. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ προϋπολογισμού 409.500,00€ (με ΦΠΑ 17%) , 2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ  προϋπολογισμού 175.500,00  € (με ΦΠΑ 17%) 3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ προϋπολογισμού 17.550,00€ (με ΦΠΑ 17%) στο Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΙΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ», με τίτλο «ΔΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)», Πρόσκληση ΑΤ11 Αρ. Πρωτοκόλλου 14578/24-07-2020.

[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

3.- Επέκταση Δημοτικού φωτισμού σε υπάρχοντες στύλους στην Κοινότητα Καρλοβασίων.

[Εισηγητής η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής].

4.- ΄Εγκριση εισόδου – εξόδου οινοποιείου, εμφιαλωτηρίου, ιδιοκτησίας Ευμορφίας Κωστάκη στην περιοχή Μεγάλη Λάκκα.

[Εισηγητής η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής].

5.- Παραχώρηση αύλειου χώρου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Καρλοβάσου για την παρουσίαση παράστασης θεάτρου σκιών.

[Εισηγητής ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας].

6.- Παραχώρηση δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο ΄Ορμου Καρλοβάσου για την διεξαγωγή εξετάσεων αγγλικών.

[Εισηγητής ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας].

7.- Κατανομή της B΄ Δόσης (ΚΑΠ) 2021 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Δυτικής Σάμου για την κάλυψη των  λειτουργικών δαπανών Σχολικών μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας  Εκπαίδευσης.

[Εισηγητής ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας].

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                        ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ