«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

 

 Η 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Σάμου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα   27  Μαρτίου ημέρα  και ώρα 18:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος,  για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

1.- Παρουσίαση προκαταρκτικής αρχιτεκτονικής μελέτης Επιβατικού Σταθμού.

2.- Ενημέρωση Δημάρχου για την πορεία των έργων του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος]

3.- Λήψη μέτρων για την λειψυδρία στον Δήμο Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

4.- Λήψη απόφασης για την μεταφορά νερού από την πηγή της Αγίας Παρασκευής – Λέκκας στην πόλη του Καρλοβάσου.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

5.- Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Καρλοβάσου».

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

6.- ΄Εγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή ράμπας & επανακατασκευή περίφραξης χώρου πρόσδεσης πλοών εξωτερικού Λιμένα Καρλοβάσου».

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

7.- ΄Εγκριση βελτιώσεων – Τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Δικτύων ΄Υδρευσης Κοινότητας Μαραθοκάμπου» και έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

8.- ΄Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και το σχέδιο αυτής, μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ *ΕΜΠΟΡΙΚΗ*, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ».

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

9.- ΄Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και το σχέδιο αυτής, μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ».

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

10.- ΄Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και το σχέδιο αυτής, μεταξύ του ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ Ν. ΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 263.611,03 € (με ΦΠΑ).

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

11.- ΄Εγκριση της ανάλωσης απροβλέπτων για τις ανάγκες εκτέλεσης της μελέτης «ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ Ν.ΣΑΜΟΥ».

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

12.- ΄Εγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών και παράταση του υποέργου α/α 2 με τίτλο «ΕΝΑΕΡΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΑ» της πράξης MIS 5070553.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

13.- Χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στη θέση «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» (εκτός οικισμού) της κτηματικής περιφέρειας Καρλοβάσου.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

14.- Χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στη θέση «ΜΑΡΑΓΚΟΥ» (εκτός οικισμού) της κτηματικής περιφέρειας Παλαιού Καρλοβάσου.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

15.- 1η Τακτοποιητική Αναμόρφωση προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2023.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

16.- ΄Εγκριση παραχώρησης χώρου του Δήμου για την πραγματοποίηση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τον εθελοντή αλλοδαπό κτηνίατρο Johannes Victor Herman Lans.

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Λ. Σταμούλος]

17.- Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ. του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984 (ΦΕΚ 95Α /22-06-1984) για περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους 500μ. από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν.1337/83 στο Δήμο Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος]

18.- ΄Εγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας και φιλίας μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ και του ΔΗΜΟΥ LOMZA ΠΟΛΩΝΙΑΣ στα πλαίσια Συνεργειών & Διεθνών Σχέσεων.

[Εισηγητής η Γενική Γραμματέας]

19.- Ετήσια ΄Εκθεση Πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

20.- Κοπή δέντρων στην Κοινότητά Μαραθοκάμπου .

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

21.- Συνδιοργάνωση 1ου Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ-Μεσογειακοί Διάλογοι με τη Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Διακαιωμάτων Παραγωγών Κινηματογραφικών ΄Εργων ΕΡΜΕΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ, στο Καρλόβασι Σάμου.

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γ. Διακοσταμάτης]

22.- Κατανομή Α΄ δόσης ποσού 53.769,22 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη των

λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Παιδείας]

23.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής της Σ….. Μ…… του Ι……..

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού-Αναγνώστου]

24.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής του  Χ….. Ν…… του Θ……..

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού-Αναγνώστου]

25.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής της  Μ….. Δ…… του Κ……..

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού-Αναγνώστου]

26.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής του  Π….. Σ…… του Γ……..

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού-Αναγνώστου]

27.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου