ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 12η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  30  Νοεμβρίου  2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος, σε τακτική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.- Ενημέρωση Δημάρχου για τα κληροδοτήματα του Δήμου.

[Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος]

2.- Χορήγηση νέας ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ παροχής ύδρευσης στη θέση «Μεγάλη Λάκκα» (εκτός οικισμού) της κτηματικής περιφέρειας Καρλοβάσου της Δ/Ε Κονταιίκων.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

3.- Επιχορήγηση του Συλλόγου «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», στο πλαίσιο του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/2006 αρθ. 202.

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γ. Διακοσταμάτης].

4.- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Κοτρώνι Μεσαίου Καρλοβάσου.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής – Τεχνική υπηρεσία]

5.- Τοποθέτηση καθρέφτη οδικής κυκλοφορίας.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής – Τεχνική υπηρεσία]

6.- ΄Αρση απαλλοτρίωσης λόγω δικαστικής απόφασης 43/2012 στο Ο.Τ. 44 & 45 και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής – Υπηρεσία Δόμησης]

7.- Μείωση τιμών ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

[Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ.Φ. Κουκούλης]

8.- Αποδοχή ποσών και 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού

Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2022.

[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

9.- Αίτηση του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου «ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ο ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ».

[Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.]

10.- ΄Ιδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στον Δήμο Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.]

11.- ΄Ενταξη ορισμένων Δημοτικών Κοινοτήτων σε τιμολόγια τελών ύδρευσης-αποχέτευσης και ορισμός διαδικασιών για την ένταξη δημοτών και επιχειρήσεων στα ειδικά τιμολόγια.

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α.Γαλανού-Αναγνώστου]

12.- Ανακήρυξη σε επίτιμο δημότη του Δήμου Δυτικής Σάμου του καθηγητή πανεπιστημίου κ.Εμμανουήλ Βαρβούνη του Γερασίμου.

[Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ.Α. Πανούσος]

13.- Πρόταση της Κοινότητας Μαραθοκάμπου για την αγορά οικοπέδου εντός του οικισμού Μαραθοκάμπου.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαραθοκάμπου]