«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)

 

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί   (δια ζώσης)  την  18η του μηνός Νοεμβρίου  2022, ημέρα Παρασκευή   και ώρα έναρξης 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

 Σημείωση:

  • Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.

 

 

Συνημμένα:

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

(σελ  1, θέματα 6)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κολλάρος Γεώργιος

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  15100/14-11-2022,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

  1. Καθορισμός θέσεων άσκησης στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας.

Εισηγητής: Καρράς Ευάγγελος αντιδήμαρχος- ΕΠΖ

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (6η) τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Ανατολικής Σάμου οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή – Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

  1. Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων προς παραχώρηση.

Εισηγητής:  ΕΠΖ – Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος  

  1. Έγκριση τοποθέτησης κυκλοφοριακών πινακίδων και μεταφορά κυκλοφοριακής πινακίδας Ρ-40 στη πόλη της Σάμου.

Εισηγητής:  ΕΠΖ – Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος

  1. Έγκριση τοποθέτησης κυκλοφοριακών πινακίδων και καθρεπτών Οδοποιίας σε διαφορά σημεία στο Άνω Βαθύ.

Εισηγητής: ΕΠΖ – Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος

  1. Βεβαίωση δαπάνης καθαρισμού ακάλυπτων χώρων δημοτών.

Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.